Kroniki parafii

Rocznik

2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002| 2001|

Historia parafii

Parafia św. Elżbiety Węgierskiej została erygowana 1 września 1914 roku. Wcześniej Szczakowa należała do Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Jaworznie. Jednak zbyt duża odległość od kościoła parafialnego utrudniała wypełnianie obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, szczególnie ludziom starszym. Dlatego postanowiono wybudować kaplicę. Rada Gminna wydając zezwolenie na założenie cegielni zobowiązała właściciela do ofiarowania na cel przyszłej kaplicy 5000 sztuk cegieł. Kaplicę budowano najprawdopodobniej w latach 1883-84. Kuria wyraziła zgodę na odprawianie w niej niedzielnych Mszy świętych.

W niedługim czasie okazało się, że kaplica jest zbyt mała, aby mogła pomieścić wszystkich wiernych. Dlatego w 1895 roku zawiązał się komitet budowy kościoła, który wystąpił do Kurii z prośbą o wyrażenie zgody na budowę kościoła i usamodzielnienie się Parafii. 28 czerwca 1898 roku odpowiednie władze wyraziły zgodę na budowę kościoła parafialnego w Szczakowej. Poświęcenia kamienia węgielnego odbyło się 18 września 1898 roku. Obok kamienia węgielnego wmurowano akt erekcyjny. Napisano w nim m.in., że „kościół powstał, aby uczcić i potomności przekazać wdzięczną pamięć wielkodusznej Cesarzowej Elżbiety, najdostojniejszej małżonki Cesarza i króla Franciszka Józefa, zgasłej przed ośmioma dniami. Oddano tę wznosić się mającą świątynię Pańską pod opiekę św. Elżbiety, królowej węgierskiej, a patronki nieodżałowanej Cesarzowej".

Stojąca do dzisiaj świątynia powstała w latach 1898-1903. Z tego też czasu pochodzą ołtarze - główny z figurą św. Elżbiety i dwa boczne oraz Droga Krzyżowa, ambona z wyrzeźbionymi postaciami czterech Ewangelistów i 13 głosowe organy. Uroczyste poświęcenie nowej świątyni odbyło się 19 września 1903 roku. Zaś konsekracji dokonał biskup Adam Sapieha 8 września 1921 roku. W jakiś czas po konsekracji biskup Sapieha przybył do Szczakowej po raz drugi, by z kolei poświęcić dzwony. Fundatorem jednego z dzwonów był dyrektor cementowni Zdzisław Krudzielski, stąd jeden z dzwonów nosi imię Maria dla uczczenia pamięci jego zmarłej małżonki.

Tak powstała druga, po parafii w Jeleniu, nowa parfia na terenie Jaworzna. Proboszczami parafii był ks. Władysław Bachórz, ks. Władysław Studencki, ks. Bolesław Sarna, ks. Eugeniusz Sukiennik, ks. Bronisław Saługa, ks. Jan Radzik. Obecnie posługę proboszcza pełni ks. Józef Gut.

Po prawie 100 latach istnienia, by ocalić piękno w nim zawarte kościół wymagał remontu. Podjął się tego zadania ksiądz proboszcz Jan Radzik. Impulsem do odnowy świątyni były misje prowadzone przez 00. Redemptorystów z Krakowa, w 1998 roku, w stulecie poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół. W listopadzie 1998 roku sosnowiecki ordynariusz bp Adam Śmigielski SDB poświęcił także soborowy ołtarz. Odnowa świątyni to owoc odnowy duchowej w parafii.

Najważniejsze jest to, że ożywiła się aktywność religijna wśród parafian. Codziennie, przed Mszą św., odmawiany jest Różaniec, a przed poranną Eucharystią Koronka do Miłosierdzia Bożego. Od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca, odbywają się Nabożeństwa Fatimskie. Swoją obecność w życiu Parafii zaznaczają Ministranci, Oaza młodzieżowa, "Żywy Różaniec", Straż Honorowa Najśw. Serca Pana Jezusa, Koło "Radia Maryja", Oddział Akcji Katolickiej a ostatnio wspólnota "Metanoia". W Parafii działa także grupa "Caritas" pomagająca najbardziej potrzebujacym. W 2002r. Parafia we współpracy z różnymi środowiskami zorganizowała pierwszy "Festyn Elżbietański", którego celem jest integracja środowiska. Dzięki Ludziom Dobrej woli ponad 20 Dzieci wyjechało wtedy na bezpłatne Kolonie do Zakopanego. W następnych latach na kolonie wyjeżdża ponad 60 osób, a od 2007 roku działa parafialna świetlica "Mapet".

W 2003 roku, w 100-lecie powstania, został poddany gruntownej konserwacji ołtarz główny kościoła, a w następnych latach pozostałe ołtarze, ambona, ławki, konfesjonały, stacje "Drogi Krzyżowej", wreszcie w 2008 roku zabytkowe krzyże i organy. Dzięki fundatorom kościół nasz wzbogacił się też o nowe witraże z postaciami świętych a w 2010 roku dzięki ofiarności parafian powstał nowy dach wykonany z dachówki ceramicznej, który jeszcze bardziej podkreśla jego piękno.

Odpust w Parafii przypada w niedzielę przed uroczystością Chrystusa Króla.

Góra