Bardzo dziękuję parafianom i tym, którzy wspierają nasz kościół za dotychczasowe ofiary na renowację wnętrza kościoła i muru oraz budowę WC. Każde wsparcie jest dla nas ważne.


Na dzień 28 czerwca 2024 zebraliśmy:

  • 135.500,- zł pełny wkład własny na renowację wnętrza kościoła
  • 66.814,- zł na renowację groty i muru wokół kościoła
  • 70.051,- zł na budowę WC

Do rozpoczęcia prac potrzebujemy jeszcze:

  • 49.982,- zł do osiągnięcia wkładu własnego na renowację groty i muru, abyśmy mogli skorzystać z dotacji rządowej
  • 199.949,- zł na budowę WC

Na jakim etapie jest każdy z tych projektów?

  • Renowacja wnętrza kościołaZebraliśmy wkład własny i podpisaliśmy umowę na wykonanie prac. Firma RECO Konserwacja Zabytków z Katowic rozpoczyna prace 8 lipca 2024 r.

  • Renowacja groty i muru wokół kościołaPodpisaliśmy umowę z firmą KRISBUD z Wieliczki. Obecnie trwają prace przygotowawcze, których efekty możemy obserwować na bieżąco. Nadal jednak potrzebujemy uzupełnić wkład własny.
  • Budowa WC – Rozpoczęły się prace budowlane, których postęp, podobnie jak w przypadku renowacji groty polowej i muru możemy śledzić na bieżąco.  Również w tym przypadku musimy uzupełnić fundusz na ten cel.

Ks. Proboszcz, Józef Gut

Konto do wpłat na cele inwestycyjne parafii: 97 1020 2528 0000 0702 0622 7310