Niedziela 27 kwietnia 2024

Bardzo dziękujemy Parafianom, oraz innym Osobom za dotychczasowe ofiary na renowację wnętrza kościoła i muru oraz budowę WC.  Każde wsparcie jest dla nas ważne.

Na dzień 26 kwietnia 2024 zebraliśmy:

  • 105.646,- zł na renowację wnętrza kościoła
  • 11.798,- zł na renowację groty i muru wokół kościoła
  • 34.993,- zł na budowę WC

Do rozpoczęcia prac potrzebujemy jeszcze:

  • 30.409,- zł do osiągnięcia wkładu własnego, abyśmy mogli skorzystać z dotacji rządowej (renowacja wnętrza kościoła)
  • 44.891,- zł do osiągnięcia wkładu własnego, abyśmy mogli skorzystać z dotacji rządowej (renowacja groty i muru)
  • 265.007,- zł na budowę WC (z naszych ofiar, nie mamy dotacji)

Na jakim etapie jest każdy z tych projektów?

  • Renowacja wnętrza kościoła – Wybór wykonawcy został rozstrzygnięty. Prace będzie prowadziła firma RECO Konserwacja Zabytków z Katowic. Jeśli otrzymamy Promesę Inwestycyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, zbierzemy pełny wkład własny oraz podpiszemy umowę z Urzędem Miejskim to będziemy mogli przystąpić do prac w drugiej połowie maja br.
  • Renowacja groty i muru wokół kościoła – Zapytanie Ofertowe 3/2024 na wyłonienie wykonawcy ogłoszone jest na stronie internetowej parafii.  Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 7 maja 2024.
  • Budowa WC – Prowadzimy uzgodnienia techniczne z potencjalnym wykonawcą prac

Ks. Proboszcz, Józef Gut