RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

TYTUŁ ZADANIA

Przeprowadzenie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. Program ochrony zabytków w Jaworznie – prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie-Szczakowej – Edycja 2RPOZ/2023/5736/PolskiLad

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Elżbiety Węgierskiej

ul. Sobieskiego 1,

43-600 Jaworzno

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie prac budowlanych przy zabytku nieruchomym – ogrodzeniu kościoła Św. Elżbiety w Jaworznie, wpisanego do rejestru zabytków decyzją A/218/07, polegające na kompleksowym remoncie kamiennego ogrodzenia w oparciu o pozwolenie nr K/249/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Józef Gut – Proboszcz Parafii

Email: jozefgut@wp.pl

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Pozwolenie ŚWKZ i Program prac konserwatorskich

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wykaz robót

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sytuacji finansowej