Nazwa organizacji: Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS nr 0000222993

Rubryka „informacje uzupełniające” – dla świetlicy „MAPET” w Jaworznie