22.03. 2020r.

 • Przeżywamy dziś czwartą niedzielę W. Postu nazywaną “Niedzielą Radości”. Jest to równocześnie trudny czas światowej pandemii koronawirusa, który wpływa na wszystko, co się dzieje na świecie: od gospodarki, przez szkolnictwo, aż do spraw duszpasterskich.
 • Ze względu na nadzwyczajną sytuację jakiej doświadczamy, kolejne niedziele ogromna większość parafian spędzi bez obecności na Mszy św. w swoim kościele. Tym bardziej zachęcamy do godnego przeżywania Mszy świętych i nabożeństw przed ekranami telewizorów i laptopów.
 • Dziękujemy wszystkim którzy w tych dniach troszczą się o chorych, dbają o to, żeby nie zabrakło prądu, wody, czy pożywienia, którzy pilnują porządku i podejmują ważne decyzje dotyczące wszystkich. Polecamy Panu Bogu chorych w szpitalach, rodziców troszczących się o swoje dzieci, jak też seniorów, którzy bardzo solidnie zachowują zasady kwarantanny.
 • Również Kościół święty troszcząc się o swoje cierpiące dzieci przychodzi im z pomocą. I tak:
 • Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie, jeśli zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu i będą uczestniczyć we Mszy Świętej, odmówią Różaniec, lub odprawią Drogę Krzyżową, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i modlitwę do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
 • Ten sam dar otrzymują Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na korona wirusa.
 • Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, którzy odmówią Różaniec, albo pobożne odprawią Drogę Krzyżową, jak też odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla cierpiących i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
 • A w naszej Parafii rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi ks. dr Lucjan Bielas. Msze święte z nauką rekolekcyjną są transmitowane w Internecie dzisiaj (w niedzielę) o godz. 10.00, oraz jutro, we wtorek i środę o godz. 18.00. Zapraszamy serdecznie Dorosłych, Dzieci i Młodzież do owocnego przeżywania tych błogosławionych dni. We środę (25.03.) można będzie skorzystać ze spowiedzi świętej od 7.30-10.30 i od 15.30 -18.30.
 • Również  we środę (25.03) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Msze święte w tym dniu będą odprawione o godz.: 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W czasie Mszy świętej transmitowanej w Internecie o godz. 18.00 będzie możliwość złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Osoby zainteresowane mogą znaleźć w Internecie materiały związane z tym Wydarzeniem. Prosimy wszystkich, aby gdy uspokoi się sytuacja pandemii, po podpisaniu deklaracji przynieśli je do kościoła, byśmy odnotowali je w Parafialnej Księdze Duchowej Adopcji.
 • Nie mogąc uczestniczyć we Mszy świętej w kościele i równocześnie pamiętając o przykazaniu kościelnym, że winniśmy się troszczyć o sprawy materialne Kościoła, mamy możliwość wpłacania na konto Parafii ofiar, koniecznych do jej utrzymania, jak też na trwające remonty.
 • (Konto parafii: Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Sobieskiego 1, 43-602 Jaworzno, konto: PKO BP SA 51 1020 2528 0000 0002 0116 5372 )
 • Na koniec składamy serdeczne życzenia: Niech św. Elżbieta wyprosi Parafianom i Gościom obfitość Bożych łask.   Szczęść Boże!