16.02.2020 r.

  • „Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi… Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata… ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,10-12) Te słowa z Listu do Efezjan wzywają nas, abyśmy przez najbliższe 100 dni związane z ważnymi wydarzeniami w Kościele i naszej Ojczyźnie włączyli się w walkę o zwycięstwo dobra przez modlitwę i post. Można zdecydować się na codzienne odmawianie Różańca, lub Koronki do Bożego Miłosierdzia. Można przychodzić do kościoła w tygodniu, aby uczestniczyć w Nabożeństwie czy Mszy św. Można wreszcie zdecydować się na post „o chlebie i wodzie”. W przedsionku kościoła jest też wystawiona lista, aby ci, którzy się na niej podpiszą wiedzieli, że w tej duchowej walce nie są samotni.
  • Zbliża się do końca czas „W ciągu roku”. Za półtora tygodnia rozpocznie się Wielki Post a wraz z nim Rekolekcje dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. Dlatego w najbliższą niedzielę od południa do godz. 18.00, a także w przyszły poniedziałek i wtorek będziemy trwać przy Chrystusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Już teraz módlmy się, aby w tym czasie miłosierny Pan Bóg potrzebnymi łaskami obdarzyć nas raczył.
  • Natomiast dzisiejsze ofiary składane na tacę, również w kopertach, jak też na konto Parafii są przeznaczone zwłaszcza na spłatę remontu wikarówki.
  • Również dzisiaj zapraszamy do naszego kościoła Małżeństwa i Rodziny na specjalną Mszę świętą o godz. 16.00. Po Mszy św. Małżonkowie otrzymają indywidualne błogosławieństwo…
  • Od lat z naszą Parafią jest też związany Ruch Spotkań Małżeńskich, który przekazuje doświadczenie DIALOGU w Małżeństwie i Rodzinie. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkie Małżeństwa na wyjazd weekendowy, albo na 8 dniowe wakacyjne Rekolekcje wraz z Dziećmi. Więcej wiadomości jest na stronie internetowej Parafii. Możemy się o tym także dowiedzieć dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00.
  • Uwaga! od następnej niedzieli (23.02.) można będzie zamawiać INTENCJE MSZALNE do końca września 2020 roku.
  • Bóg zapłać Parafianom z ulicy Dolomitowej za troskę o czystość i ofiary na wystrój kościoła. W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy Parafianom z ulic Grota Roweckiego i Śmiałej. Zachęcamy też do czytania Prasy Katolickiej…
  • Na koniec składamy wszystkim serdeczne życzenia: Niech św. Elżbieta, nasza Patronka, oraz św. Joanna Beretta-Molla wyproszą Parafianom i Gościom obfitość Bożych łask. Szczęść Boże!